Kan en russisk systemkritiker i eksil få skovlen under Putin?