Kom i praktik på CPH:DOX

Kom i praktik på CPH:DOX

(For English, see below)

CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- er en af Danmarks største årlige kulturbegivenheder med over 115.000 gæster, og en af verdens største festivaler for dokumentarfilm. Festivalen er samtidig en international branchebegivenhed med over 1.900+ branchegæster og en massiv interesse fra danske og internationale medier.

Den næste udgave af CPH:DOX finder sted den 17.-28. marts 2021. Udover selve filmfestivalen består CPH:DOX af brancheplatformen CPH:INDUSTRY.  

Vi søger praktikanter til både vores program- og brancheafdeling. Antallet af ugentlige timer kan tilpasses dit studie/fritidsjob. Bemærk, at praktikopholdet er ulønnet. Til gengæld tilbyder vi:

* Praktisk erfaring og mentoring inden for en lang rækkeområder: Program, Branche, Kommunikation, Marketing, Produktion, Uddannelse.

* Indsigt i kulturmiljø og filmbranche på et internationalt niveau.

* Udvikling af et stort netværk.

* Muligheden for at være med til at forme en af Danmarks største kulturbegivenheder.

* Et ungt, kreativt og sjovt arbejdsfællesskab i Kødbyen på Vesterbro. 

Sådan ansøger du:

Herunder kan du læse mere om festivalens afdelinger og om hvilke typer praktik, vi tilbyder. Send en kort, motiveret ansøgning inkl. CV til kontaktpersonen i den afdeling du gerne vil i praktik hos.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os først. Da vi altid modtager flere ansøgninger, end vi har plads til, anbefaler vi at søge så snart som muligt. Vi vurderer de enkelte ansøgninger og indkalder til uddybende samtale.

Deadlines og opstart:

Der vil være opstart efter aftale i løbet af efteråret /vinteren. Uanset hvornår man starter anbefaler vi dog, at man som praktikant er med frem til og med festivalen i marts 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!

PRAKTIK / PROGRAMAFDELINGEN

Programafdelingen står for programlægningen og formidlingen af festivalens program. Afdelingen består af en række undergrupper, som samarbejder om at løfte en række forskellige opgaver:

* Idéudvikling

* Research og gennemsyn af film

* Udvikling af debatter, events og talks

* Formidling og outreach

* Landsdækkende aktiviteter

* Digital formidling

* Praktisk produktion af programmet

* Undervisningstilbud til unge og studerende

Det vigtigste er, at du elsker film, samt forstår at sætte films tematikker i et aktuelt samfundsfagligt perspektiv. Det er også vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, har gå-på-mod, samt har mulighed for at sætte en stor portion tid af op til programlaunch i midten af februar, samt op til og under festivalen i marts.

Send din ansøgning til programme@cphdox.dk.

PRAKTIK / BRANCHEAFDELINGEN

Som praktikant i brancheafdelingen CPH:Industry oplever du filmbranchen bag kulisserne og får indsigt i hvordan film bliver finansieret, produceret og lanceret. Du får samtidig et unikt indblik i det internationale dokumentarfilmmiljø af producenter, finansiører, fonde, salgsagenter og distribution.

CPH:Industry består af tre overordnede projekter med dertilhørende opgaver: 

* CPH:Forum er en platform, hvor ca. 35 nye filmprojekterbliver pitchet til et publikum af potentielle co-producenter, finansiører, købere mfl. Som praktikant i CPH:Forum er du med til at lave research på nye projekter, den praktiske forberedelse og afviklingen i marts under festivalen.

* CPH:Conference er en fem-dages konference på Kunsthal Charlottenborg under CPH:DOX, hvor hver dag er dedikeret til et tema fra videnskab over teknologi til kunst. Som praktikant får du indblik i hvordan et internationalt event udvikles og produceres, fra kontakten med talere og kuratorer til den praktiske afvikling.

* CPH:LAB er et innovativt talentudviklingsprogram i feltet mellem kunst og teknologi. Her vil du som praktikant være involveret i at kommunikere med mentorer og deltagere, og i praktisk produktion.

Arbejdsfordelingen i CPH:Industry er individuelt tilrettelagt og baseret på ønsker og kompetencer hos den enkelte praktikant, som modtager løbende evaluering og sparring. Udover de opgaver, som er forbundet med de tre projekter ovenfor, vil du få ansvar for en række mindre projekter under vejledning af afdelingens ledere.

Uafhængighed, ansvar og en høj grad af opmærksomhed omkring detaljen er vigtige kompetencer, sammen med en god indstilling til samarbejde, åben kommunikation og villighed til at lære.

Praktikstart efter aftale.

Kontakt: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk 

English version:

INTERNSHIPS AT CPH:DOX


CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- is one of Denmark’s largest cultural events with more than 115,000 guests, as well as one of the largest documentary film festivals in the world with more than 1,900 attending industry delegates of whom more than 1,200 are international. 

The next edition of CPH:DOX is held from March 17 - 28, 2021. Parallel with the festival, CPH:DOX consists of the industry platform CPH:Industry.

We are looking for interns both for our programme and industry departments. The number of weekly hours are flexible depending on your studies/work. Please note that internships are unpaid. We offer:

* Practical experience and mentoring in a wide range of fields: Programme, industry, communication, marketing, production, education.

* Insight in the worlds of culture and cinema on an international level.

* A wide and expanding network.

* A young, creative and fun working environment inCopenhagen’s meat packing district.

How to apply:

Below you can find more about the festival’s departments and the types of internships we offer. Send your resume and a short application to the contact person in the department to which you want to apply. Feel free to contact us with any questions you might have.

Internships start in the autumn of 2021 depending on the arrangement you make with your contact person at the festival.

We are looking forward to hearing from you!

INTERNSHIPS / PROGRAMME DEPT.

The programme department is in charge of the programming and communication of the festival. The department is divided into groups who collaborate on a number of projects:

* Development of ideas.

* Research and previews of new films.

* Development of debates, events and talks.

* Communication and outreach.

* Nation-wide activities.

* Digital communication.

* Practical production of the programme.

* Educational activities.

The most important thing is that you love film and understand how to contextualize their themes in a wider perspective. Independence and a collaborative spirit are important competencies. The weeks leading up to the launch of the programme in mid-February will be busy, as will the time up to and during the actual festival in March.

Please note that although an ability to speaking Danish is not a requirement as such, several of the tasks performed by the programme department involve communicating with our Danish partners.

Contact: programme@cphdox.dk.

INTERNSHIPS / INDUSTRY DEPT.

Interns at the CPH:INDUSTRY department will see how the film industry is working behind the scenes, and how new movies are being made. They will get a unique insight into the international documentary film community, its institutions and key players and learn more about how film projects are matched with the right partners, investors, sales agents and distributors.

Between September/October 2020 and March 2021, CPH:INDUSTRY interns will take an active part at the preparation of main CPH:DOX events organized for film professionals, who will join the festival March 22-26, 2020;

* CPH:FORUM interns will assist in scouting film projects from all over the world, communicate with interested producers and filmmakers and take part in the research of international partners to help finance and distribute the future films. They will actively participate in the preparation of the Forum main working print material - CPH:INDUSTRY catalogue and during the event itself, coordinate a team of volunteers.

* CPH:CONFERENCE interns will see how a big international conference is organised, what needs to be prepared in terms of the technical equipment, locations, presentation media gathering, schedules and timetables.They will communicate with speakers and curators, assist the preparation of the production plans, coordinate a team of volunteers, prepare the venue and document the event.

* CPH:LAB interns will participate in the production of an innovative professional training program, communicate with the mentors and participants, see the production of an online workshop, participate in the communication of the program, documenting it on the web and in a printed catalogue.

The job descriptions of the members of CPH:INDUSTRY team is individualized based on the learning ambitions and future professional needs of each intern, and is regularly discussed and evaluated to bring benefits to theintern’s university curriculum. Besides assistance on the realisation of big events (as above), the interns are given a responsibility to manage smaller projects/events under the supervision of the CPH:INDUSTRY team to master management/project-lead skills and competencies.

Independence, a sense of an ownership, responsibility and a high level of attention to detail are key competencies needed. Collaborative spirit, open communication and eagerness to learn are necessary assets to manage at times pressured festival production.

Contact: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk

Kom i praktik på CPH:DOX

(For English, see below)

CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- er en af Danmarks største årlige kulturbegivenheder med over 115.000 gæster, og en af verdens største festivaler for dokumentarfilm. Festivalen er samtidig en international branchebegivenhed med over 1.900+ branchegæster og en massiv interesse fra danske og internationale medier.

Den næste udgave af CPH:DOX finder sted den 17.-28. marts 2021. Udover selve filmfestivalen består CPH:DOX af brancheplatformen CPH:INDUSTRY.  

Vi søger praktikanter til både vores program- og brancheafdeling. Antallet af ugentlige timer kan tilpasses dit studie/fritidsjob. Bemærk, at praktikopholdet er ulønnet. Til gengæld tilbyder vi:

* Praktisk erfaring og mentoring inden for en lang rækkeområder: Program, Branche, Kommunikation, Marketing, Produktion, Uddannelse.

* Indsigt i kulturmiljø og filmbranche på et internationalt niveau.

* Udvikling af et stort netværk.

* Muligheden for at være med til at forme en af Danmarks største kulturbegivenheder.

* Et ungt, kreativt og sjovt arbejdsfællesskab i Kødbyen på Vesterbro. 

Sådan ansøger du:

Herunder kan du læse mere om festivalens afdelinger og om hvilke typer praktik, vi tilbyder. Send en kort, motiveret ansøgning inkl. CV til kontaktpersonen i den afdeling du gerne vil i praktik hos.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os først. Da vi altid modtager flere ansøgninger, end vi har plads til, anbefaler vi at søge så snart som muligt. Vi vurderer de enkelte ansøgninger og indkalder til uddybende samtale.

Deadlines og opstart:

Der vil være opstart efter aftale i løbet af efteråret /vinteren. Uanset hvornår man starter anbefaler vi dog, at man som praktikant er med frem til og med festivalen i marts 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!

PRAKTIK / PROGRAMAFDELINGEN

Programafdelingen står for programlægningen og formidlingen af festivalens program. Afdelingen består af en række undergrupper, som samarbejder om at løfte en række forskellige opgaver:

* Idéudvikling

* Research og gennemsyn af film

* Udvikling af debatter, events og talks

* Formidling og outreach

* Landsdækkende aktiviteter

* Digital formidling

* Praktisk produktion af programmet

* Undervisningstilbud til unge og studerende

Det vigtigste er, at du elsker film, samt forstår at sætte films tematikker i et aktuelt samfundsfagligt perspektiv. Det er også vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, har gå-på-mod, samt har mulighed for at sætte en stor portion tid af op til programlaunch i midten af februar, samt op til og under festivalen i marts.

Send din ansøgning til programme@cphdox.dk.

PRAKTIK / BRANCHEAFDELINGEN

Som praktikant i brancheafdelingen CPH:Industry oplever du filmbranchen bag kulisserne og får indsigt i hvordan film bliver finansieret, produceret og lanceret. Du får samtidig et unikt indblik i det internationale dokumentarfilmmiljø af producenter, finansiører, fonde, salgsagenter og distribution.

CPH:Industry består af tre overordnede projekter med dertilhørende opgaver: 

* CPH:Forum er en platform, hvor ca. 35 nye filmprojekterbliver pitchet til et publikum af potentielle co-producenter, finansiører, købere mfl. Som praktikant i CPH:Forum er du med til at lave research på nye projekter, den praktiske forberedelse og afviklingen i marts under festivalen.

* CPH:Conference er en fem-dages konference på Kunsthal Charlottenborg under CPH:DOX, hvor hver dag er dedikeret til et tema fra videnskab over teknologi til kunst. Som praktikant får du indblik i hvordan et internationalt event udvikles og produceres, fra kontakten med talere og kuratorer til den praktiske afvikling.

* CPH:LAB er et innovativt talentudviklingsprogram i feltet mellem kunst og teknologi. Her vil du som praktikant være involveret i at kommunikere med mentorer og deltagere, og i praktisk produktion.

Arbejdsfordelingen i CPH:Industry er individuelt tilrettelagt og baseret på ønsker og kompetencer hos den enkelte praktikant, som modtager løbende evaluering og sparring. Udover de opgaver, som er forbundet med de tre projekter ovenfor, vil du få ansvar for en række mindre projekter under vejledning af afdelingens ledere.

Uafhængighed, ansvar og en høj grad af opmærksomhed omkring detaljen er vigtige kompetencer, sammen med en god indstilling til samarbejde, åben kommunikation og villighed til at lære.

Praktikstart efter aftale.

Kontakt: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk 

English version:

INTERNSHIPS AT CPH:DOX


CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- is one of Denmark’s largest cultural events with more than 115,000 guests, as well as one of the largest documentary film festivals in the world with more than 1,900 attending industry delegates of whom more than 1,200 are international. 

The next edition of CPH:DOX is held from March 17 - 28, 2021. Parallel with the festival, CPH:DOX consists of the industry platform CPH:Industry.

We are looking for interns both for our programme and industry departments. The number of weekly hours are flexible depending on your studies/work. Please note that internships are unpaid. We offer:

* Practical experience and mentoring in a wide range of fields: Programme, industry, communication, marketing, production, education.

* Insight in the worlds of culture and cinema on an international level.

* A wide and expanding network.

* A young, creative and fun working environment inCopenhagen’s meat packing district.

How to apply:

Below you can find more about the festival’s departments and the types of internships we offer. Send your resume and a short application to the contact person in the department to which you want to apply. Feel free to contact us with any questions you might have.

Internships start in the autumn of 2021 depending on the arrangement you make with your contact person at the festival.

We are looking forward to hearing from you!

INTERNSHIPS / PROGRAMME DEPT.

The programme department is in charge of the programming and communication of the festival. The department is divided into groups who collaborate on a number of projects:

* Development of ideas.

* Research and previews of new films.

* Development of debates, events and talks.

* Communication and outreach.

* Nation-wide activities.

* Digital communication.

* Practical production of the programme.

* Educational activities.

The most important thing is that you love film and understand how to contextualize their themes in a wider perspective. Independence and a collaborative spirit are important competencies. The weeks leading up to the launch of the programme in mid-February will be busy, as will the time up to and during the actual festival in March.

Please note that although an ability to speaking Danish is not a requirement as such, several of the tasks performed by the programme department involve communicating with our Danish partners.

Contact: programme@cphdox.dk.

INTERNSHIPS / INDUSTRY DEPT.

Interns at the CPH:INDUSTRY department will see how the film industry is working behind the scenes, and how new movies are being made. They will get a unique insight into the international documentary film community, its institutions and key players and learn more about how film projects are matched with the right partners, investors, sales agents and distributors.

Between September/October 2020 and March 2021, CPH:INDUSTRY interns will take an active part at the preparation of main CPH:DOX events organized for film professionals, who will join the festival March 22-26, 2020;

* CPH:FORUM interns will assist in scouting film projects from all over the world, communicate with interested producers and filmmakers and take part in the research of international partners to help finance and distribute the future films. They will actively participate in the preparation of the Forum main working print material - CPH:INDUSTRY catalogue and during the event itself, coordinate a team of volunteers.

* CPH:CONFERENCE interns will see how a big international conference is organised, what needs to be prepared in terms of the technical equipment, locations, presentation media gathering, schedules and timetables.They will communicate with speakers and curators, assist the preparation of the production plans, coordinate a team of volunteers, prepare the venue and document the event.

* CPH:LAB interns will participate in the production of an innovative professional training program, communicate with the mentors and participants, see the production of an online workshop, participate in the communication of the program, documenting it on the web and in a printed catalogue.

The job descriptions of the members of CPH:INDUSTRY team is individualized based on the learning ambitions and future professional needs of each intern, and is regularly discussed and evaluated to bring benefits to theintern’s university curriculum. Besides assistance on the realisation of big events (as above), the interns are given a responsibility to manage smaller projects/events under the supervision of the CPH:INDUSTRY team to master management/project-lead skills and competencies.

Independence, a sense of an ownership, responsibility and a high level of attention to detail are key competencies needed. Collaborative spirit, open communication and eagerness to learn are necessary assets to manage at times pressured festival production.

Contact: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk

Kom i praktik på CPH:DOX

(For English, see below)

CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- er en af Danmarks største årlige kulturbegivenheder med over 115.000 gæster, og en af verdens største festivaler for dokumentarfilm. Festivalen er samtidig en international branchebegivenhed med over 1.900+ branchegæster og en massiv interesse fra danske og internationale medier.

Den næste udgave af CPH:DOX finder sted den 17.-28. marts 2021. Udover selve filmfestivalen består CPH:DOX af brancheplatformen CPH:INDUSTRY.  

Vi søger praktikanter til både vores program- og brancheafdeling. Antallet af ugentlige timer kan tilpasses dit studie/fritidsjob. Bemærk, at praktikopholdet er ulønnet. Til gengæld tilbyder vi:

* Praktisk erfaring og mentoring inden for en lang rækkeområder: Program, Branche, Kommunikation, Marketing, Produktion, Uddannelse.

* Indsigt i kulturmiljø og filmbranche på et internationalt niveau.

* Udvikling af et stort netværk.

* Muligheden for at være med til at forme en af Danmarks største kulturbegivenheder.

* Et ungt, kreativt og sjovt arbejdsfællesskab i Kødbyen på Vesterbro. 

Sådan ansøger du:

Herunder kan du læse mere om festivalens afdelinger og om hvilke typer praktik, vi tilbyder. Send en kort, motiveret ansøgning inkl. CV til kontaktpersonen i den afdeling du gerne vil i praktik hos.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os først. Da vi altid modtager flere ansøgninger, end vi har plads til, anbefaler vi at søge så snart som muligt. Vi vurderer de enkelte ansøgninger og indkalder til uddybende samtale.

Deadlines og opstart:

Der vil være opstart efter aftale i løbet af efteråret /vinteren. Uanset hvornår man starter anbefaler vi dog, at man som praktikant er med frem til og med festivalen i marts 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!

PRAKTIK / PROGRAMAFDELINGEN

Programafdelingen står for programlægningen og formidlingen af festivalens program. Afdelingen består af en række undergrupper, som samarbejder om at løfte en række forskellige opgaver:

* Idéudvikling

* Research og gennemsyn af film

* Udvikling af debatter, events og talks

* Formidling og outreach

* Landsdækkende aktiviteter

* Digital formidling

* Praktisk produktion af programmet

* Undervisningstilbud til unge og studerende

Det vigtigste er, at du elsker film, samt forstår at sætte films tematikker i et aktuelt samfundsfagligt perspektiv. Det er også vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, har gå-på-mod, samt har mulighed for at sætte en stor portion tid af op til programlaunch i midten af februar, samt op til og under festivalen i marts.

Send din ansøgning til programme@cphdox.dk.

PRAKTIK / BRANCHEAFDELINGEN

Som praktikant i brancheafdelingen CPH:Industry oplever du filmbranchen bag kulisserne og får indsigt i hvordan film bliver finansieret, produceret og lanceret. Du får samtidig et unikt indblik i det internationale dokumentarfilmmiljø af producenter, finansiører, fonde, salgsagenter og distribution.

CPH:Industry består af tre overordnede projekter med dertilhørende opgaver: 

* CPH:Forum er en platform, hvor ca. 35 nye filmprojekterbliver pitchet til et publikum af potentielle co-producenter, finansiører, købere mfl. Som praktikant i CPH:Forum er du med til at lave research på nye projekter, den praktiske forberedelse og afviklingen i marts under festivalen.

* CPH:Conference er en fem-dages konference på Kunsthal Charlottenborg under CPH:DOX, hvor hver dag er dedikeret til et tema fra videnskab over teknologi til kunst. Som praktikant får du indblik i hvordan et internationalt event udvikles og produceres, fra kontakten med talere og kuratorer til den praktiske afvikling.

* CPH:LAB er et innovativt talentudviklingsprogram i feltet mellem kunst og teknologi. Her vil du som praktikant være involveret i at kommunikere med mentorer og deltagere, og i praktisk produktion.

Arbejdsfordelingen i CPH:Industry er individuelt tilrettelagt og baseret på ønsker og kompetencer hos den enkelte praktikant, som modtager løbende evaluering og sparring. Udover de opgaver, som er forbundet med de tre projekter ovenfor, vil du få ansvar for en række mindre projekter under vejledning af afdelingens ledere.

Uafhængighed, ansvar og en høj grad af opmærksomhed omkring detaljen er vigtige kompetencer, sammen med en god indstilling til samarbejde, åben kommunikation og villighed til at lære.

Praktikstart efter aftale.

Kontakt: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk 

English version:

INTERNSHIPS AT CPH:DOX


CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- is one of Denmark’s largest cultural events with more than 115,000 guests, as well as one of the largest documentary film festivals in the world with more than 1,900 attending industry delegates of whom more than 1,200 are international. 

The next edition of CPH:DOX is held from March 17 - 28, 2021. Parallel with the festival, CPH:DOX consists of the industry platform CPH:Industry.

We are looking for interns both for our programme and industry departments. The number of weekly hours are flexible depending on your studies/work. Please note that internships are unpaid. We offer:

* Practical experience and mentoring in a wide range of fields: Programme, industry, communication, marketing, production, education.

* Insight in the worlds of culture and cinema on an international level.

* A wide and expanding network.

* A young, creative and fun working environment inCopenhagen’s meat packing district.

How to apply:

Below you can find more about the festival’s departments and the types of internships we offer. Send your resume and a short application to the contact person in the department to which you want to apply. Feel free to contact us with any questions you might have.

Internships start in the autumn of 2021 depending on the arrangement you make with your contact person at the festival.

We are looking forward to hearing from you!

INTERNSHIPS / PROGRAMME DEPT.

The programme department is in charge of the programming and communication of the festival. The department is divided into groups who collaborate on a number of projects:

* Development of ideas.

* Research and previews of new films.

* Development of debates, events and talks.

* Communication and outreach.

* Nation-wide activities.

* Digital communication.

* Practical production of the programme.

* Educational activities.

The most important thing is that you love film and understand how to contextualize their themes in a wider perspective. Independence and a collaborative spirit are important competencies. The weeks leading up to the launch of the programme in mid-February will be busy, as will the time up to and during the actual festival in March.

Please note that although an ability to speaking Danish is not a requirement as such, several of the tasks performed by the programme department involve communicating with our Danish partners.

Contact: programme@cphdox.dk.

INTERNSHIPS / INDUSTRY DEPT.

Interns at the CPH:INDUSTRY department will see how the film industry is working behind the scenes, and how new movies are being made. They will get a unique insight into the international documentary film community, its institutions and key players and learn more about how film projects are matched with the right partners, investors, sales agents and distributors.

Between September/October 2020 and March 2021, CPH:INDUSTRY interns will take an active part at the preparation of main CPH:DOX events organized for film professionals, who will join the festival March 22-26, 2020;

* CPH:FORUM interns will assist in scouting film projects from all over the world, communicate with interested producers and filmmakers and take part in the research of international partners to help finance and distribute the future films. They will actively participate in the preparation of the Forum main working print material - CPH:INDUSTRY catalogue and during the event itself, coordinate a team of volunteers.

* CPH:CONFERENCE interns will see how a big international conference is organised, what needs to be prepared in terms of the technical equipment, locations, presentation media gathering, schedules and timetables.They will communicate with speakers and curators, assist the preparation of the production plans, coordinate a team of volunteers, prepare the venue and document the event.

* CPH:LAB interns will participate in the production of an innovative professional training program, communicate with the mentors and participants, see the production of an online workshop, participate in the communication of the program, documenting it on the web and in a printed catalogue.

The job descriptions of the members of CPH:INDUSTRY team is individualized based on the learning ambitions and future professional needs of each intern, and is regularly discussed and evaluated to bring benefits to theintern’s university curriculum. Besides assistance on the realisation of big events (as above), the interns are given a responsibility to manage smaller projects/events under the supervision of the CPH:INDUSTRY team to master management/project-lead skills and competencies.

Independence, a sense of an ownership, responsibility and a high level of attention to detail are key competencies needed. Collaborative spirit, open communication and eagerness to learn are necessary assets to manage at times pressured festival production.

Contact: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk

Kom i praktik på CPH:DOX

Kom i praktik på CPH:DOX

(For English, see below)

CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- er en af Danmarks største årlige kulturbegivenheder med over 115.000 gæster, og en af verdens største festivaler for dokumentarfilm. Festivalen er samtidig en international branchebegivenhed med over 1.900+ branchegæster og en massiv interesse fra danske og internationale medier.

Den næste udgave af CPH:DOX finder sted den 17.-28. marts 2021. Udover selve filmfestivalen består CPH:DOX af brancheplatformen CPH:INDUSTRY.  

Vi søger praktikanter til både vores program- og brancheafdeling. Antallet af ugentlige timer kan tilpasses dit studie/fritidsjob. Bemærk, at praktikopholdet er ulønnet. Til gengæld tilbyder vi:

* Praktisk erfaring og mentoring inden for en lang rækkeområder: Program, Branche, Kommunikation, Marketing, Produktion, Uddannelse.

* Indsigt i kulturmiljø og filmbranche på et internationalt niveau.

* Udvikling af et stort netværk.

* Muligheden for at være med til at forme en af Danmarks største kulturbegivenheder.

* Et ungt, kreativt og sjovt arbejdsfællesskab i Kødbyen på Vesterbro. 

Sådan ansøger du:

Herunder kan du læse mere om festivalens afdelinger og om hvilke typer praktik, vi tilbyder. Send en kort, motiveret ansøgning inkl. CV til kontaktpersonen i den afdeling du gerne vil i praktik hos.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os først. Da vi altid modtager flere ansøgninger, end vi har plads til, anbefaler vi at søge så snart som muligt. Vi vurderer de enkelte ansøgninger og indkalder til uddybende samtale.

Deadlines og opstart:

Der vil være opstart efter aftale i løbet af efteråret /vinteren. Uanset hvornår man starter anbefaler vi dog, at man som praktikant er med frem til og med festivalen i marts 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!

PRAKTIK / PROGRAMAFDELINGEN

Programafdelingen står for programlægningen og formidlingen af festivalens program. Afdelingen består af en række undergrupper, som samarbejder om at løfte en række forskellige opgaver:

* Idéudvikling

* Research og gennemsyn af film

* Udvikling af debatter, events og talks

* Formidling og outreach

* Landsdækkende aktiviteter

* Digital formidling

* Praktisk produktion af programmet

* Undervisningstilbud til unge og studerende

Det vigtigste er, at du elsker film, samt forstår at sætte films tematikker i et aktuelt samfundsfagligt perspektiv. Det er også vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, har gå-på-mod, samt har mulighed for at sætte en stor portion tid af op til programlaunch i midten af februar, samt op til og under festivalen i marts.

Send din ansøgning til programme@cphdox.dk.

PRAKTIK / BRANCHEAFDELINGEN

Som praktikant i brancheafdelingen CPH:Industry oplever du filmbranchen bag kulisserne og får indsigt i hvordan film bliver finansieret, produceret og lanceret. Du får samtidig et unikt indblik i det internationale dokumentarfilmmiljø af producenter, finansiører, fonde, salgsagenter og distribution.

CPH:Industry består af tre overordnede projekter med dertilhørende opgaver: 

* CPH:Forum er en platform, hvor ca. 35 nye filmprojekterbliver pitchet til et publikum af potentielle co-producenter, finansiører, købere mfl. Som praktikant i CPH:Forum er du med til at lave research på nye projekter, den praktiske forberedelse og afviklingen i marts under festivalen.

* CPH:Conference er en fem-dages konference på Kunsthal Charlottenborg under CPH:DOX, hvor hver dag er dedikeret til et tema fra videnskab over teknologi til kunst. Som praktikant får du indblik i hvordan et internationalt event udvikles og produceres, fra kontakten med talere og kuratorer til den praktiske afvikling.

* CPH:LAB er et innovativt talentudviklingsprogram i feltet mellem kunst og teknologi. Her vil du som praktikant være involveret i at kommunikere med mentorer og deltagere, og i praktisk produktion.

Arbejdsfordelingen i CPH:Industry er individuelt tilrettelagt og baseret på ønsker og kompetencer hos den enkelte praktikant, som modtager løbende evaluering og sparring. Udover de opgaver, som er forbundet med de tre projekter ovenfor, vil du få ansvar for en række mindre projekter under vejledning af afdelingens ledere.

Uafhængighed, ansvar og en høj grad af opmærksomhed omkring detaljen er vigtige kompetencer, sammen med en god indstilling til samarbejde, åben kommunikation og villighed til at lære.

Praktikstart efter aftale.

Kontakt: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk 

English version:

INTERNSHIPS AT CPH:DOX


CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- is one of Denmark’s largest cultural events with more than 115,000 guests, as well as one of the largest documentary film festivals in the world with more than 1,900 attending industry delegates of whom more than 1,200 are international. 

The next edition of CPH:DOX is held from March 17 - 28, 2021. Parallel with the festival, CPH:DOX consists of the industry platform CPH:Industry.

We are looking for interns both for our programme and industry departments. The number of weekly hours are flexible depending on your studies/work. Please note that internships are unpaid. We offer:

* Practical experience and mentoring in a wide range of fields: Programme, industry, communication, marketing, production, education.

* Insight in the worlds of culture and cinema on an international level.

* A wide and expanding network.

* A young, creative and fun working environment inCopenhagen’s meat packing district.

How to apply:

Below you can find more about the festival’s departments and the types of internships we offer. Send your resume and a short application to the contact person in the department to which you want to apply. Feel free to contact us with any questions you might have.

Internships start in the autumn of 2021 depending on the arrangement you make with your contact person at the festival.

We are looking forward to hearing from you!

INTERNSHIPS / PROGRAMME DEPT.

The programme department is in charge of the programming and communication of the festival. The department is divided into groups who collaborate on a number of projects:

* Development of ideas.

* Research and previews of new films.

* Development of debates, events and talks.

* Communication and outreach.

* Nation-wide activities.

* Digital communication.

* Practical production of the programme.

* Educational activities.

The most important thing is that you love film and understand how to contextualize their themes in a wider perspective. Independence and a collaborative spirit are important competencies. The weeks leading up to the launch of the programme in mid-February will be busy, as will the time up to and during the actual festival in March.

Please note that although an ability to speaking Danish is not a requirement as such, several of the tasks performed by the programme department involve communicating with our Danish partners.

Contact: programme@cphdox.dk.

INTERNSHIPS / INDUSTRY DEPT.

Interns at the CPH:INDUSTRY department will see how the film industry is working behind the scenes, and how new movies are being made. They will get a unique insight into the international documentary film community, its institutions and key players and learn more about how film projects are matched with the right partners, investors, sales agents and distributors.

Between September/October 2020 and March 2021, CPH:INDUSTRY interns will take an active part at the preparation of main CPH:DOX events organized for film professionals, who will join the festival March 22-26, 2020;

* CPH:FORUM interns will assist in scouting film projects from all over the world, communicate with interested producers and filmmakers and take part in the research of international partners to help finance and distribute the future films. They will actively participate in the preparation of the Forum main working print material - CPH:INDUSTRY catalogue and during the event itself, coordinate a team of volunteers.

* CPH:CONFERENCE interns will see how a big international conference is organised, what needs to be prepared in terms of the technical equipment, locations, presentation media gathering, schedules and timetables.They will communicate with speakers and curators, assist the preparation of the production plans, coordinate a team of volunteers, prepare the venue and document the event.

* CPH:LAB interns will participate in the production of an innovative professional training program, communicate with the mentors and participants, see the production of an online workshop, participate in the communication of the program, documenting it on the web and in a printed catalogue.

The job descriptions of the members of CPH:INDUSTRY team is individualized based on the learning ambitions and future professional needs of each intern, and is regularly discussed and evaluated to bring benefits to theintern’s university curriculum. Besides assistance on the realisation of big events (as above), the interns are given a responsibility to manage smaller projects/events under the supervision of the CPH:INDUSTRY team to master management/project-lead skills and competencies.

Independence, a sense of an ownership, responsibility and a high level of attention to detail are key competencies needed. Collaborative spirit, open communication and eagerness to learn are necessary assets to manage at times pressured festival production.

Contact: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk

Kom i praktik på CPH:DOX

Kom i praktik på CPH:DOX

(For English, see below)

CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- er en af Danmarks største årlige kulturbegivenheder med over 115.000 gæster, og en af verdens største festivaler for dokumentarfilm. Festivalen er samtidig en international branchebegivenhed med over 1.900+ branchegæster og en massiv interesse fra danske og internationale medier.

Den næste udgave af CPH:DOX finder sted den 17.-28. marts 2021. Udover selve filmfestivalen består CPH:DOX af brancheplatformen CPH:INDUSTRY.  

Vi søger praktikanter til både vores program- og brancheafdeling. Antallet af ugentlige timer kan tilpasses dit studie/fritidsjob. Bemærk, at praktikopholdet er ulønnet. Til gengæld tilbyder vi:

* Praktisk erfaring og mentoring inden for en lang rækkeområder: Program, Branche, Kommunikation, Marketing, Produktion, Uddannelse.

* Indsigt i kulturmiljø og filmbranche på et internationalt niveau.

* Udvikling af et stort netværk.

* Muligheden for at være med til at forme en af Danmarks største kulturbegivenheder.

* Et ungt, kreativt og sjovt arbejdsfællesskab i Kødbyen på Vesterbro. 

Sådan ansøger du:

Herunder kan du læse mere om festivalens afdelinger og om hvilke typer praktik, vi tilbyder. Send en kort, motiveret ansøgning inkl. CV til kontaktpersonen i den afdeling du gerne vil i praktik hos.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os først. Da vi altid modtager flere ansøgninger, end vi har plads til, anbefaler vi at søge så snart som muligt. Vi vurderer de enkelte ansøgninger og indkalder til uddybende samtale.

Deadlines og opstart:

Der vil være opstart efter aftale i løbet af efteråret /vinteren. Uanset hvornår man starter anbefaler vi dog, at man som praktikant er med frem til og med festivalen i marts 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!

PRAKTIK / PROGRAMAFDELINGEN

Programafdelingen står for programlægningen og formidlingen af festivalens program. Afdelingen består af en række undergrupper, som samarbejder om at løfte en række forskellige opgaver:

* Idéudvikling

* Research og gennemsyn af film

* Udvikling af debatter, events og talks

* Formidling og outreach

* Landsdækkende aktiviteter

* Digital formidling

* Praktisk produktion af programmet

* Undervisningstilbud til unge og studerende

Det vigtigste er, at du elsker film, samt forstår at sætte films tematikker i et aktuelt samfundsfagligt perspektiv. Det er også vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, har gå-på-mod, samt har mulighed for at sætte en stor portion tid af op til programlaunch i midten af februar, samt op til og under festivalen i marts.

Send din ansøgning til programme@cphdox.dk.

PRAKTIK / BRANCHEAFDELINGEN

Som praktikant i brancheafdelingen CPH:Industry oplever du filmbranchen bag kulisserne og får indsigt i hvordan film bliver finansieret, produceret og lanceret. Du får samtidig et unikt indblik i det internationale dokumentarfilmmiljø af producenter, finansiører, fonde, salgsagenter og distribution.

CPH:Industry består af tre overordnede projekter med dertilhørende opgaver: 

* CPH:Forum er en platform, hvor ca. 35 nye filmprojekterbliver pitchet til et publikum af potentielle co-producenter, finansiører, købere mfl. Som praktikant i CPH:Forum er du med til at lave research på nye projekter, den praktiske forberedelse og afviklingen i marts under festivalen.

* CPH:Conference er en fem-dages konference på Kunsthal Charlottenborg under CPH:DOX, hvor hver dag er dedikeret til et tema fra videnskab over teknologi til kunst. Som praktikant får du indblik i hvordan et internationalt event udvikles og produceres, fra kontakten med talere og kuratorer til den praktiske afvikling.

* CPH:LAB er et innovativt talentudviklingsprogram i feltet mellem kunst og teknologi. Her vil du som praktikant være involveret i at kommunikere med mentorer og deltagere, og i praktisk produktion.

Arbejdsfordelingen i CPH:Industry er individuelt tilrettelagt og baseret på ønsker og kompetencer hos den enkelte praktikant, som modtager løbende evaluering og sparring. Udover de opgaver, som er forbundet med de tre projekter ovenfor, vil du få ansvar for en række mindre projekter under vejledning af afdelingens ledere.

Uafhængighed, ansvar og en høj grad af opmærksomhed omkring detaljen er vigtige kompetencer, sammen med en god indstilling til samarbejde, åben kommunikation og villighed til at lære.

Praktikstart efter aftale.

Kontakt: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk 

English version:

INTERNSHIPS AT CPH:DOX


CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- is one of Denmark’s largest cultural events with more than 115,000 guests, as well as one of the largest documentary film festivals in the world with more than 1,900 attending industry delegates of whom more than 1,200 are international. 

The next edition of CPH:DOX is held from March 17 - 28, 2021. Parallel with the festival, CPH:DOX consists of the industry platform CPH:Industry.

We are looking for interns both for our programme and industry departments. The number of weekly hours are flexible depending on your studies/work. Please note that internships are unpaid. We offer:

* Practical experience and mentoring in a wide range of fields: Programme, industry, communication, marketing, production, education.

* Insight in the worlds of culture and cinema on an international level.

* A wide and expanding network.

* A young, creative and fun working environment inCopenhagen’s meat packing district.

How to apply:

Below you can find more about the festival’s departments and the types of internships we offer. Send your resume and a short application to the contact person in the department to which you want to apply. Feel free to contact us with any questions you might have.

Internships start in the autumn of 2021 depending on the arrangement you make with your contact person at the festival.

We are looking forward to hearing from you!

INTERNSHIPS / PROGRAMME DEPT.

The programme department is in charge of the programming and communication of the festival. The department is divided into groups who collaborate on a number of projects:

* Development of ideas.

* Research and previews of new films.

* Development of debates, events and talks.

* Communication and outreach.

* Nation-wide activities.

* Digital communication.

* Practical production of the programme.

* Educational activities.

The most important thing is that you love film and understand how to contextualize their themes in a wider perspective. Independence and a collaborative spirit are important competencies. The weeks leading up to the launch of the programme in mid-February will be busy, as will the time up to and during the actual festival in March.

Please note that although an ability to speaking Danish is not a requirement as such, several of the tasks performed by the programme department involve communicating with our Danish partners.

Contact: programme@cphdox.dk.

INTERNSHIPS / INDUSTRY DEPT.

Interns at the CPH:INDUSTRY department will see how the film industry is working behind the scenes, and how new movies are being made. They will get a unique insight into the international documentary film community, its institutions and key players and learn more about how film projects are matched with the right partners, investors, sales agents and distributors.

Between September/October 2020 and March 2021, CPH:INDUSTRY interns will take an active part at the preparation of main CPH:DOX events organized for film professionals, who will join the festival March 22-26, 2020;

* CPH:FORUM interns will assist in scouting film projects from all over the world, communicate with interested producers and filmmakers and take part in the research of international partners to help finance and distribute the future films. They will actively participate in the preparation of the Forum main working print material - CPH:INDUSTRY catalogue and during the event itself, coordinate a team of volunteers.

* CPH:CONFERENCE interns will see how a big international conference is organised, what needs to be prepared in terms of the technical equipment, locations, presentation media gathering, schedules and timetables.They will communicate with speakers and curators, assist the preparation of the production plans, coordinate a team of volunteers, prepare the venue and document the event.

* CPH:LAB interns will participate in the production of an innovative professional training program, communicate with the mentors and participants, see the production of an online workshop, participate in the communication of the program, documenting it on the web and in a printed catalogue.

The job descriptions of the members of CPH:INDUSTRY team is individualized based on the learning ambitions and future professional needs of each intern, and is regularly discussed and evaluated to bring benefits to theintern’s university curriculum. Besides assistance on the realisation of big events (as above), the interns are given a responsibility to manage smaller projects/events under the supervision of the CPH:INDUSTRY team to master management/project-lead skills and competencies.

Independence, a sense of an ownership, responsibility and a high level of attention to detail are key competencies needed. Collaborative spirit, open communication and eagerness to learn are necessary assets to manage at times pressured festival production.

Contact: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk

Kom i praktik på CPH:DOX

(For English, see below)

CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- er en af Danmarks største årlige kulturbegivenheder med over 115.000 gæster, og en af verdens største festivaler for dokumentarfilm. Festivalen er samtidig en international branchebegivenhed med over 1.900+ branchegæster og en massiv interesse fra danske og internationale medier.

Den næste udgave af CPH:DOX finder sted den 17.-28. marts 2021. Udover selve filmfestivalen består CPH:DOX af brancheplatformen CPH:INDUSTRY.  

Vi søger praktikanter til både vores program- og brancheafdeling. Antallet af ugentlige timer kan tilpasses dit studie/fritidsjob. Bemærk, at praktikopholdet er ulønnet. Til gengæld tilbyder vi:

* Praktisk erfaring og mentoring inden for en lang rækkeområder: Program, Branche, Kommunikation, Marketing, Produktion, Uddannelse.

* Indsigt i kulturmiljø og filmbranche på et internationalt niveau.

* Udvikling af et stort netværk.

* Muligheden for at være med til at forme en af Danmarks største kulturbegivenheder.

* Et ungt, kreativt og sjovt arbejdsfællesskab i Kødbyen på Vesterbro. 

Sådan ansøger du:

Herunder kan du læse mere om festivalens afdelinger og om hvilke typer praktik, vi tilbyder. Send en kort, motiveret ansøgning inkl. CV til kontaktpersonen i den afdeling du gerne vil i praktik hos.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os først. Da vi altid modtager flere ansøgninger, end vi har plads til, anbefaler vi at søge så snart som muligt. Vi vurderer de enkelte ansøgninger og indkalder til uddybende samtale.

Deadlines og opstart:

Der vil være opstart efter aftale i løbet af efteråret /vinteren. Uanset hvornår man starter anbefaler vi dog, at man som praktikant er med frem til og med festivalen i marts 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!

PRAKTIK / PROGRAMAFDELINGEN

Programafdelingen står for programlægningen og formidlingen af festivalens program. Afdelingen består af en række undergrupper, som samarbejder om at løfte en række forskellige opgaver:

* Idéudvikling

* Research og gennemsyn af film

* Udvikling af debatter, events og talks

* Formidling og outreach

* Landsdækkende aktiviteter

* Digital formidling

* Praktisk produktion af programmet

* Undervisningstilbud til unge og studerende

Det vigtigste er, at du elsker film, samt forstår at sætte films tematikker i et aktuelt samfundsfagligt perspektiv. Det er også vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, har gå-på-mod, samt har mulighed for at sætte en stor portion tid af op til programlaunch i midten af februar, samt op til og under festivalen i marts.

Send din ansøgning til programme@cphdox.dk.

PRAKTIK / BRANCHEAFDELINGEN

Som praktikant i brancheafdelingen CPH:Industry oplever du filmbranchen bag kulisserne og får indsigt i hvordan film bliver finansieret, produceret og lanceret. Du får samtidig et unikt indblik i det internationale dokumentarfilmmiljø af producenter, finansiører, fonde, salgsagenter og distribution.

CPH:Industry består af tre overordnede projekter med dertilhørende opgaver: 

* CPH:Forum er en platform, hvor ca. 35 nye filmprojekterbliver pitchet til et publikum af potentielle co-producenter, finansiører, købere mfl. Som praktikant i CPH:Forum er du med til at lave research på nye projekter, den praktiske forberedelse og afviklingen i marts under festivalen.

* CPH:Conference er en fem-dages konference på Kunsthal Charlottenborg under CPH:DOX, hvor hver dag er dedikeret til et tema fra videnskab over teknologi til kunst. Som praktikant får du indblik i hvordan et internationalt event udvikles og produceres, fra kontakten med talere og kuratorer til den praktiske afvikling.

* CPH:LAB er et innovativt talentudviklingsprogram i feltet mellem kunst og teknologi. Her vil du som praktikant være involveret i at kommunikere med mentorer og deltagere, og i praktisk produktion.

Arbejdsfordelingen i CPH:Industry er individuelt tilrettelagt og baseret på ønsker og kompetencer hos den enkelte praktikant, som modtager løbende evaluering og sparring. Udover de opgaver, som er forbundet med de tre projekter ovenfor, vil du få ansvar for en række mindre projekter under vejledning af afdelingens ledere.

Uafhængighed, ansvar og en høj grad af opmærksomhed omkring detaljen er vigtige kompetencer, sammen med en god indstilling til samarbejde, åben kommunikation og villighed til at lære.

Praktikstart efter aftale.

Kontakt: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk 

English version:

INTERNSHIPS AT CPH:DOX


CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- is one of Denmark’s largest cultural events with more than 115,000 guests, as well as one of the largest documentary film festivals in the world with more than 1,900 attending industry delegates of whom more than 1,200 are international. 

The next edition of CPH:DOX is held from March 17 - 28, 2021. Parallel with the festival, CPH:DOX consists of the industry platform CPH:Industry.

We are looking for interns both for our programme and industry departments. The number of weekly hours are flexible depending on your studies/work. Please note that internships are unpaid. We offer:

* Practical experience and mentoring in a wide range of fields: Programme, industry, communication, marketing, production, education.

* Insight in the worlds of culture and cinema on an international level.

* A wide and expanding network.

* A young, creative and fun working environment inCopenhagen’s meat packing district.

How to apply:

Below you can find more about the festival’s departments and the types of internships we offer. Send your resume and a short application to the contact person in the department to which you want to apply. Feel free to contact us with any questions you might have.

Internships start in the autumn of 2021 depending on the arrangement you make with your contact person at the festival.

We are looking forward to hearing from you!

INTERNSHIPS / PROGRAMME DEPT.

The programme department is in charge of the programming and communication of the festival. The department is divided into groups who collaborate on a number of projects:

* Development of ideas.

* Research and previews of new films.

* Development of debates, events and talks.

* Communication and outreach.

* Nation-wide activities.

* Digital communication.

* Practical production of the programme.

* Educational activities.

The most important thing is that you love film and understand how to contextualize their themes in a wider perspective. Independence and a collaborative spirit are important competencies. The weeks leading up to the launch of the programme in mid-February will be busy, as will the time up to and during the actual festival in March.

Please note that although an ability to speaking Danish is not a requirement as such, several of the tasks performed by the programme department involve communicating with our Danish partners.

Contact: programme@cphdox.dk.

INTERNSHIPS / INDUSTRY DEPT.

Interns at the CPH:INDUSTRY department will see how the film industry is working behind the scenes, and how new movies are being made. They will get a unique insight into the international documentary film community, its institutions and key players and learn more about how film projects are matched with the right partners, investors, sales agents and distributors.

Between September/October 2020 and March 2021, CPH:INDUSTRY interns will take an active part at the preparation of main CPH:DOX events organized for film professionals, who will join the festival March 22-26, 2020;

* CPH:FORUM interns will assist in scouting film projects from all over the world, communicate with interested producers and filmmakers and take part in the research of international partners to help finance and distribute the future films. They will actively participate in the preparation of the Forum main working print material - CPH:INDUSTRY catalogue and during the event itself, coordinate a team of volunteers.

* CPH:CONFERENCE interns will see how a big international conference is organised, what needs to be prepared in terms of the technical equipment, locations, presentation media gathering, schedules and timetables.They will communicate with speakers and curators, assist the preparation of the production plans, coordinate a team of volunteers, prepare the venue and document the event.

* CPH:LAB interns will participate in the production of an innovative professional training program, communicate with the mentors and participants, see the production of an online workshop, participate in the communication of the program, documenting it on the web and in a printed catalogue.

The job descriptions of the members of CPH:INDUSTRY team is individualized based on the learning ambitions and future professional needs of each intern, and is regularly discussed and evaluated to bring benefits to theintern’s university curriculum. Besides assistance on the realisation of big events (as above), the interns are given a responsibility to manage smaller projects/events under the supervision of the CPH:INDUSTRY team to master management/project-lead skills and competencies.

Independence, a sense of an ownership, responsibility and a high level of attention to detail are key competencies needed. Collaborative spirit, open communication and eagerness to learn are necessary assets to manage at times pressured festival production.

Contact: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk

Kom i praktik på CPH:DOX

Kom i praktik på CPH:DOX

(For English, see below)

CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- er en af Danmarks største årlige kulturbegivenheder med over 115.000 gæster, og en af verdens største festivaler for dokumentarfilm. Festivalen er samtidig en international branchebegivenhed med over 1.900+ branchegæster og en massiv interesse fra danske og internationale medier.

Den næste udgave af CPH:DOX finder sted den 17.-28. marts 2021. Udover selve filmfestivalen består CPH:DOX af brancheplatformen CPH:INDUSTRY.  

Vi søger praktikanter til både vores program- og brancheafdeling. Antallet af ugentlige timer kan tilpasses dit studie/fritidsjob. Bemærk, at praktikopholdet er ulønnet. Til gengæld tilbyder vi:

* Praktisk erfaring og mentoring inden for en lang rækkeområder: Program, Branche, Kommunikation, Marketing, Produktion, Uddannelse.

* Indsigt i kulturmiljø og filmbranche på et internationalt niveau.

* Udvikling af et stort netværk.

* Muligheden for at være med til at forme en af Danmarks største kulturbegivenheder.

* Et ungt, kreativt og sjovt arbejdsfællesskab i Kødbyen på Vesterbro. 

Sådan ansøger du:

Herunder kan du læse mere om festivalens afdelinger og om hvilke typer praktik, vi tilbyder. Send en kort, motiveret ansøgning inkl. CV til kontaktpersonen i den afdeling du gerne vil i praktik hos.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os først. Da vi altid modtager flere ansøgninger, end vi har plads til, anbefaler vi at søge så snart som muligt. Vi vurderer de enkelte ansøgninger og indkalder til uddybende samtale.

Deadlines og opstart:

Der vil være opstart efter aftale i løbet af efteråret /vinteren. Uanset hvornår man starter anbefaler vi dog, at man som praktikant er med frem til og med festivalen i marts 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!

PRAKTIK / PROGRAMAFDELINGEN

Programafdelingen står for programlægningen og formidlingen af festivalens program. Afdelingen består af en række undergrupper, som samarbejder om at løfte en række forskellige opgaver:

* Idéudvikling

* Research og gennemsyn af film

* Udvikling af debatter, events og talks

* Formidling og outreach

* Landsdækkende aktiviteter

* Digital formidling

* Praktisk produktion af programmet

* Undervisningstilbud til unge og studerende

Det vigtigste er, at du elsker film, samt forstår at sætte films tematikker i et aktuelt samfundsfagligt perspektiv. Det er også vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, har gå-på-mod, samt har mulighed for at sætte en stor portion tid af op til programlaunch i midten af februar, samt op til og under festivalen i marts.

Send din ansøgning til programme@cphdox.dk.

PRAKTIK / BRANCHEAFDELINGEN

Som praktikant i brancheafdelingen CPH:Industry oplever du filmbranchen bag kulisserne og får indsigt i hvordan film bliver finansieret, produceret og lanceret. Du får samtidig et unikt indblik i det internationale dokumentarfilmmiljø af producenter, finansiører, fonde, salgsagenter og distribution.

CPH:Industry består af tre overordnede projekter med dertilhørende opgaver: 

* CPH:Forum er en platform, hvor ca. 35 nye filmprojekterbliver pitchet til et publikum af potentielle co-producenter, finansiører, købere mfl. Som praktikant i CPH:Forum er du med til at lave research på nye projekter, den praktiske forberedelse og afviklingen i marts under festivalen.

* CPH:Conference er en fem-dages konference på Kunsthal Charlottenborg under CPH:DOX, hvor hver dag er dedikeret til et tema fra videnskab over teknologi til kunst. Som praktikant får du indblik i hvordan et internationalt event udvikles og produceres, fra kontakten med talere og kuratorer til den praktiske afvikling.

* CPH:LAB er et innovativt talentudviklingsprogram i feltet mellem kunst og teknologi. Her vil du som praktikant være involveret i at kommunikere med mentorer og deltagere, og i praktisk produktion.

Arbejdsfordelingen i CPH:Industry er individuelt tilrettelagt og baseret på ønsker og kompetencer hos den enkelte praktikant, som modtager løbende evaluering og sparring. Udover de opgaver, som er forbundet med de tre projekter ovenfor, vil du få ansvar for en række mindre projekter under vejledning af afdelingens ledere.

Uafhængighed, ansvar og en høj grad af opmærksomhed omkring detaljen er vigtige kompetencer, sammen med en god indstilling til samarbejde, åben kommunikation og villighed til at lære.

Praktikstart efter aftale.

Kontakt: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk 

English version:

INTERNSHIPS AT CPH:DOX


CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- is one of Denmark’s largest cultural events with more than 115,000 guests, as well as one of the largest documentary film festivals in the world with more than 1,900 attending industry delegates of whom more than 1,200 are international. 

The next edition of CPH:DOX is held from March 17 - 28, 2021. Parallel with the festival, CPH:DOX consists of the industry platform CPH:Industry.

We are looking for interns both for our programme and industry departments. The number of weekly hours are flexible depending on your studies/work. Please note that internships are unpaid. We offer:

* Practical experience and mentoring in a wide range of fields: Programme, industry, communication, marketing, production, education.

* Insight in the worlds of culture and cinema on an international level.

* A wide and expanding network.

* A young, creative and fun working environment inCopenhagen’s meat packing district.

How to apply:

Below you can find more about the festival’s departments and the types of internships we offer. Send your resume and a short application to the contact person in the department to which you want to apply. Feel free to contact us with any questions you might have.

Internships start in the autumn of 2021 depending on the arrangement you make with your contact person at the festival.

We are looking forward to hearing from you!

INTERNSHIPS / PROGRAMME DEPT.

The programme department is in charge of the programming and communication of the festival. The department is divided into groups who collaborate on a number of projects:

* Development of ideas.

* Research and previews of new films.

* Development of debates, events and talks.

* Communication and outreach.

* Nation-wide activities.

* Digital communication.

* Practical production of the programme.

* Educational activities.

The most important thing is that you love film and understand how to contextualize their themes in a wider perspective. Independence and a collaborative spirit are important competencies. The weeks leading up to the launch of the programme in mid-February will be busy, as will the time up to and during the actual festival in March.

Please note that although an ability to speaking Danish is not a requirement as such, several of the tasks performed by the programme department involve communicating with our Danish partners.

Contact: programme@cphdox.dk.

INTERNSHIPS / INDUSTRY DEPT.

Interns at the CPH:INDUSTRY department will see how the film industry is working behind the scenes, and how new movies are being made. They will get a unique insight into the international documentary film community, its institutions and key players and learn more about how film projects are matched with the right partners, investors, sales agents and distributors.

Between September/October 2020 and March 2021, CPH:INDUSTRY interns will take an active part at the preparation of main CPH:DOX events organized for film professionals, who will join the festival March 22-26, 2020;

* CPH:FORUM interns will assist in scouting film projects from all over the world, communicate with interested producers and filmmakers and take part in the research of international partners to help finance and distribute the future films. They will actively participate in the preparation of the Forum main working print material - CPH:INDUSTRY catalogue and during the event itself, coordinate a team of volunteers.

* CPH:CONFERENCE interns will see how a big international conference is organised, what needs to be prepared in terms of the technical equipment, locations, presentation media gathering, schedules and timetables.They will communicate with speakers and curators, assist the preparation of the production plans, coordinate a team of volunteers, prepare the venue and document the event.

* CPH:LAB interns will participate in the production of an innovative professional training program, communicate with the mentors and participants, see the production of an online workshop, participate in the communication of the program, documenting it on the web and in a printed catalogue.

The job descriptions of the members of CPH:INDUSTRY team is individualized based on the learning ambitions and future professional needs of each intern, and is regularly discussed and evaluated to bring benefits to theintern’s university curriculum. Besides assistance on the realisation of big events (as above), the interns are given a responsibility to manage smaller projects/events under the supervision of the CPH:INDUSTRY team to master management/project-lead skills and competencies.

Independence, a sense of an ownership, responsibility and a high level of attention to detail are key competencies needed. Collaborative spirit, open communication and eagerness to learn are necessary assets to manage at times pressured festival production.

Contact: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk

Kom i praktik på CPH:DOX

(For English, see below)

CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- er en af Danmarks største årlige kulturbegivenheder med over 115.000 gæster, og en af verdens største festivaler for dokumentarfilm. Festivalen er samtidig en international branchebegivenhed med over 1.900+ branchegæster og en massiv interesse fra danske og internationale medier.

Den næste udgave af CPH:DOX finder sted den 17.-28. marts 2021. Udover selve filmfestivalen består CPH:DOX af brancheplatformen CPH:INDUSTRY.  

Vi søger praktikanter til både vores program- og brancheafdeling. Antallet af ugentlige timer kan tilpasses dit studie/fritidsjob. Bemærk, at praktikopholdet er ulønnet. Til gengæld tilbyder vi:

* Praktisk erfaring og mentoring inden for en lang rækkeområder: Program, Branche, Kommunikation, Marketing, Produktion, Uddannelse.

* Indsigt i kulturmiljø og filmbranche på et internationalt niveau.

* Udvikling af et stort netværk.

* Muligheden for at være med til at forme en af Danmarks største kulturbegivenheder.

* Et ungt, kreativt og sjovt arbejdsfællesskab i Kødbyen på Vesterbro. 

Sådan ansøger du:

Herunder kan du læse mere om festivalens afdelinger og om hvilke typer praktik, vi tilbyder. Send en kort, motiveret ansøgning inkl. CV til kontaktpersonen i den afdeling du gerne vil i praktik hos.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os først. Da vi altid modtager flere ansøgninger, end vi har plads til, anbefaler vi at søge så snart som muligt. Vi vurderer de enkelte ansøgninger og indkalder til uddybende samtale.

Deadlines og opstart:

Der vil være opstart efter aftale i løbet af efteråret /vinteren. Uanset hvornår man starter anbefaler vi dog, at man som praktikant er med frem til og med festivalen i marts 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!

PRAKTIK / PROGRAMAFDELINGEN

Programafdelingen står for programlægningen og formidlingen af festivalens program. Afdelingen består af en række undergrupper, som samarbejder om at løfte en række forskellige opgaver:

* Idéudvikling

* Research og gennemsyn af film

* Udvikling af debatter, events og talks

* Formidling og outreach

* Landsdækkende aktiviteter

* Digital formidling

* Praktisk produktion af programmet

* Undervisningstilbud til unge og studerende

Det vigtigste er, at du elsker film, samt forstår at sætte films tematikker i et aktuelt samfundsfagligt perspektiv. Det er også vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, har gå-på-mod, samt har mulighed for at sætte en stor portion tid af op til programlaunch i midten af februar, samt op til og under festivalen i marts.

Send din ansøgning til programme@cphdox.dk.

PRAKTIK / BRANCHEAFDELINGEN

Som praktikant i brancheafdelingen CPH:Industry oplever du filmbranchen bag kulisserne og får indsigt i hvordan film bliver finansieret, produceret og lanceret. Du får samtidig et unikt indblik i det internationale dokumentarfilmmiljø af producenter, finansiører, fonde, salgsagenter og distribution.

CPH:Industry består af tre overordnede projekter med dertilhørende opgaver: 

* CPH:Forum er en platform, hvor ca. 35 nye filmprojekterbliver pitchet til et publikum af potentielle co-producenter, finansiører, købere mfl. Som praktikant i CPH:Forum er du med til at lave research på nye projekter, den praktiske forberedelse og afviklingen i marts under festivalen.

* CPH:Conference er en fem-dages konference på Kunsthal Charlottenborg under CPH:DOX, hvor hver dag er dedikeret til et tema fra videnskab over teknologi til kunst. Som praktikant får du indblik i hvordan et internationalt event udvikles og produceres, fra kontakten med talere og kuratorer til den praktiske afvikling.

* CPH:LAB er et innovativt talentudviklingsprogram i feltet mellem kunst og teknologi. Her vil du som praktikant være involveret i at kommunikere med mentorer og deltagere, og i praktisk produktion.

Arbejdsfordelingen i CPH:Industry er individuelt tilrettelagt og baseret på ønsker og kompetencer hos den enkelte praktikant, som modtager løbende evaluering og sparring. Udover de opgaver, som er forbundet med de tre projekter ovenfor, vil du få ansvar for en række mindre projekter under vejledning af afdelingens ledere.

Uafhængighed, ansvar og en høj grad af opmærksomhed omkring detaljen er vigtige kompetencer, sammen med en god indstilling til samarbejde, åben kommunikation og villighed til at lære.

Praktikstart efter aftale.

Kontakt: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk 

English version:

INTERNSHIPS AT CPH:DOX


CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- is one of Denmark’s largest cultural events with more than 115,000 guests, as well as one of the largest documentary film festivals in the world with more than 1,900 attending industry delegates of whom more than 1,200 are international. 

The next edition of CPH:DOX is held from March 17 - 28, 2021. Parallel with the festival, CPH:DOX consists of the industry platform CPH:Industry.

We are looking for interns both for our programme and industry departments. The number of weekly hours are flexible depending on your studies/work. Please note that internships are unpaid. We offer:

* Practical experience and mentoring in a wide range of fields: Programme, industry, communication, marketing, production, education.

* Insight in the worlds of culture and cinema on an international level.

* A wide and expanding network.

* A young, creative and fun working environment inCopenhagen’s meat packing district.

How to apply:

Below you can find more about the festival’s departments and the types of internships we offer. Send your resume and a short application to the contact person in the department to which you want to apply. Feel free to contact us with any questions you might have.

Internships start in the autumn of 2021 depending on the arrangement you make with your contact person at the festival.

We are looking forward to hearing from you!

INTERNSHIPS / PROGRAMME DEPT.

The programme department is in charge of the programming and communication of the festival. The department is divided into groups who collaborate on a number of projects:

* Development of ideas.

* Research and previews of new films.

* Development of debates, events and talks.

* Communication and outreach.

* Nation-wide activities.

* Digital communication.

* Practical production of the programme.

* Educational activities.

The most important thing is that you love film and understand how to contextualize their themes in a wider perspective. Independence and a collaborative spirit are important competencies. The weeks leading up to the launch of the programme in mid-February will be busy, as will the time up to and during the actual festival in March.

Please note that although an ability to speaking Danish is not a requirement as such, several of the tasks performed by the programme department involve communicating with our Danish partners.

Contact: programme@cphdox.dk.

INTERNSHIPS / INDUSTRY DEPT.

Interns at the CPH:INDUSTRY department will see how the film industry is working behind the scenes, and how new movies are being made. They will get a unique insight into the international documentary film community, its institutions and key players and learn more about how film projects are matched with the right partners, investors, sales agents and distributors.

Between September/October 2020 and March 2021, CPH:INDUSTRY interns will take an active part at the preparation of main CPH:DOX events organized for film professionals, who will join the festival March 22-26, 2020;

* CPH:FORUM interns will assist in scouting film projects from all over the world, communicate with interested producers and filmmakers and take part in the research of international partners to help finance and distribute the future films. They will actively participate in the preparation of the Forum main working print material - CPH:INDUSTRY catalogue and during the event itself, coordinate a team of volunteers.

* CPH:CONFERENCE interns will see how a big international conference is organised, what needs to be prepared in terms of the technical equipment, locations, presentation media gathering, schedules and timetables.They will communicate with speakers and curators, assist the preparation of the production plans, coordinate a team of volunteers, prepare the venue and document the event.

* CPH:LAB interns will participate in the production of an innovative professional training program, communicate with the mentors and participants, see the production of an online workshop, participate in the communication of the program, documenting it on the web and in a printed catalogue.

The job descriptions of the members of CPH:INDUSTRY team is individualized based on the learning ambitions and future professional needs of each intern, and is regularly discussed and evaluated to bring benefits to theintern’s university curriculum. Besides assistance on the realisation of big events (as above), the interns are given a responsibility to manage smaller projects/events under the supervision of the CPH:INDUSTRY team to master management/project-lead skills and competencies.

Independence, a sense of an ownership, responsibility and a high level of attention to detail are key competencies needed. Collaborative spirit, open communication and eagerness to learn are necessary assets to manage at times pressured festival production.

Contact: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk

Kom i praktik på CPH:DOX

(For English, see below)

CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- er en af Danmarks største årlige kulturbegivenheder med over 115.000 gæster, og en af verdens største festivaler for dokumentarfilm. Festivalen er samtidig en international branchebegivenhed med over 1.900+ branchegæster og en massiv interesse fra danske og internationale medier.

Den næste udgave af CPH:DOX finder sted den 17.-28. marts 2021. Udover selve filmfestivalen består CPH:DOX af brancheplatformen CPH:INDUSTRY.  

Vi søger praktikanter til både vores program- og brancheafdeling. Antallet af ugentlige timer kan tilpasses dit studie/fritidsjob. Bemærk, at praktikopholdet er ulønnet. Til gengæld tilbyder vi:

* Praktisk erfaring og mentoring inden for en lang rækkeområder: Program, Branche, Kommunikation, Marketing, Produktion, Uddannelse.

* Indsigt i kulturmiljø og filmbranche på et internationalt niveau.

* Udvikling af et stort netværk.

* Muligheden for at være med til at forme en af Danmarks største kulturbegivenheder.

* Et ungt, kreativt og sjovt arbejdsfællesskab i Kødbyen på Vesterbro. 

Sådan ansøger du:

Herunder kan du læse mere om festivalens afdelinger og om hvilke typer praktik, vi tilbyder. Send en kort, motiveret ansøgning inkl. CV til kontaktpersonen i den afdeling du gerne vil i praktik hos.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os først. Da vi altid modtager flere ansøgninger, end vi har plads til, anbefaler vi at søge så snart som muligt. Vi vurderer de enkelte ansøgninger og indkalder til uddybende samtale.

Deadlines og opstart:

Der vil være opstart efter aftale i løbet af efteråret /vinteren. Uanset hvornår man starter anbefaler vi dog, at man som praktikant er med frem til og med festivalen i marts 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!

PRAKTIK / PROGRAMAFDELINGEN

Programafdelingen står for programlægningen og formidlingen af festivalens program. Afdelingen består af en række undergrupper, som samarbejder om at løfte en række forskellige opgaver:

* Idéudvikling

* Research og gennemsyn af film

* Udvikling af debatter, events og talks

* Formidling og outreach

* Landsdækkende aktiviteter

* Digital formidling

* Praktisk produktion af programmet

* Undervisningstilbud til unge og studerende

Det vigtigste er, at du elsker film, samt forstår at sætte films tematikker i et aktuelt samfundsfagligt perspektiv. Det er også vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, har gå-på-mod, samt har mulighed for at sætte en stor portion tid af op til programlaunch i midten af februar, samt op til og under festivalen i marts.

Send din ansøgning til programme@cphdox.dk.

PRAKTIK / BRANCHEAFDELINGEN

Som praktikant i brancheafdelingen CPH:Industry oplever du filmbranchen bag kulisserne og får indsigt i hvordan film bliver finansieret, produceret og lanceret. Du får samtidig et unikt indblik i det internationale dokumentarfilmmiljø af producenter, finansiører, fonde, salgsagenter og distribution.

CPH:Industry består af tre overordnede projekter med dertilhørende opgaver: 

* CPH:Forum er en platform, hvor ca. 35 nye filmprojekterbliver pitchet til et publikum af potentielle co-producenter, finansiører, købere mfl. Som praktikant i CPH:Forum er du med til at lave research på nye projekter, den praktiske forberedelse og afviklingen i marts under festivalen.

* CPH:Conference er en fem-dages konference på Kunsthal Charlottenborg under CPH:DOX, hvor hver dag er dedikeret til et tema fra videnskab over teknologi til kunst. Som praktikant får du indblik i hvordan et internationalt event udvikles og produceres, fra kontakten med talere og kuratorer til den praktiske afvikling.

* CPH:LAB er et innovativt talentudviklingsprogram i feltet mellem kunst og teknologi. Her vil du som praktikant være involveret i at kommunikere med mentorer og deltagere, og i praktisk produktion.

Arbejdsfordelingen i CPH:Industry er individuelt tilrettelagt og baseret på ønsker og kompetencer hos den enkelte praktikant, som modtager løbende evaluering og sparring. Udover de opgaver, som er forbundet med de tre projekter ovenfor, vil du få ansvar for en række mindre projekter under vejledning af afdelingens ledere.

Uafhængighed, ansvar og en høj grad af opmærksomhed omkring detaljen er vigtige kompetencer, sammen med en god indstilling til samarbejde, åben kommunikation og villighed til at lære.

Praktikstart efter aftale.

Kontakt: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk 

English version:

INTERNSHIPS AT CPH:DOX


CPH:DOX - Copenhagen International Documentary Film Festival- is one of Denmark’s largest cultural events with more than 115,000 guests, as well as one of the largest documentary film festivals in the world with more than 1,900 attending industry delegates of whom more than 1,200 are international. 

The next edition of CPH:DOX is held from March 17 - 28, 2021. Parallel with the festival, CPH:DOX consists of the industry platform CPH:Industry.

We are looking for interns both for our programme and industry departments. The number of weekly hours are flexible depending on your studies/work. Please note that internships are unpaid. We offer:

* Practical experience and mentoring in a wide range of fields: Programme, industry, communication, marketing, production, education.

* Insight in the worlds of culture and cinema on an international level.

* A wide and expanding network.

* A young, creative and fun working environment inCopenhagen’s meat packing district.

How to apply:

Below you can find more about the festival’s departments and the types of internships we offer. Send your resume and a short application to the contact person in the department to which you want to apply. Feel free to contact us with any questions you might have.

Internships start in the autumn of 2021 depending on the arrangement you make with your contact person at the festival.

We are looking forward to hearing from you!

INTERNSHIPS / PROGRAMME DEPT.

The programme department is in charge of the programming and communication of the festival. The department is divided into groups who collaborate on a number of projects:

* Development of ideas.

* Research and previews of new films.

* Development of debates, events and talks.

* Communication and outreach.

* Nation-wide activities.

* Digital communication.

* Practical production of the programme.

* Educational activities.

The most important thing is that you love film and understand how to contextualize their themes in a wider perspective. Independence and a collaborative spirit are important competencies. The weeks leading up to the launch of the programme in mid-February will be busy, as will the time up to and during the actual festival in March.

Please note that although an ability to speaking Danish is not a requirement as such, several of the tasks performed by the programme department involve communicating with our Danish partners.

Contact: programme@cphdox.dk.

INTERNSHIPS / INDUSTRY DEPT.

Interns at the CPH:INDUSTRY department will see how the film industry is working behind the scenes, and how new movies are being made. They will get a unique insight into the international documentary film community, its institutions and key players and learn more about how film projects are matched with the right partners, investors, sales agents and distributors.

Between September/October 2020 and March 2021, CPH:INDUSTRY interns will take an active part at the preparation of main CPH:DOX events organized for film professionals, who will join the festival March 22-26, 2020;

* CPH:FORUM interns will assist in scouting film projects from all over the world, communicate with interested producers and filmmakers and take part in the research of international partners to help finance and distribute the future films. They will actively participate in the preparation of the Forum main working print material - CPH:INDUSTRY catalogue and during the event itself, coordinate a team of volunteers.

* CPH:CONFERENCE interns will see how a big international conference is organised, what needs to be prepared in terms of the technical equipment, locations, presentation media gathering, schedules and timetables.They will communicate with speakers and curators, assist the preparation of the production plans, coordinate a team of volunteers, prepare the venue and document the event.

* CPH:LAB interns will participate in the production of an innovative professional training program, communicate with the mentors and participants, see the production of an online workshop, participate in the communication of the program, documenting it on the web and in a printed catalogue.

The job descriptions of the members of CPH:INDUSTRY team is individualized based on the learning ambitions and future professional needs of each intern, and is regularly discussed and evaluated to bring benefits to theintern’s university curriculum. Besides assistance on the realisation of big events (as above), the interns are given a responsibility to manage smaller projects/events under the supervision of the CPH:INDUSTRY team to master management/project-lead skills and competencies.

Independence, a sense of an ownership, responsibility and a high level of attention to detail are key competencies needed. Collaborative spirit, open communication and eagerness to learn are necessary assets to manage at times pressured festival production.

Contact: Tereza Simikova / tereza@cphdox.dk

Kom i praktik på CPH:DOX

Kom i praktik på CPH:DOX